Dla lekarzy i pacjentów

Wszechstronna apli­kacja, któ­ra łą­czy wy­szu­kiwar­kę re­fun­do­wa­nych i nie­re­fun­do­wa­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych z nieza­wod­ny­mi narzę­dzia­mi przy­dat­ny­mi w co­dzien­nej pra­cy le­karzy.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze funkcje w zasięgu ręki

Wyszukiwarka leków umożliwia sprawdzenie ceny, zamienników i listy interakcji produktu leczniczego

Nowatorska funkcja ustawiania przypomnień o konieczności zażycia leku o podanej godzinie

Wbudowany system EWUŚ pozwala na łatwą weryfikację uprawnień świadczeniobiorców

AppMedic.pl 2018